BIM koordineerimine

BIM koordineerimine projekteerimise ja ehitamise ajal

Aitame sul üles seada vajaliku BIM töövoo. Ütlustame projektiga seotud infovahetuse nii, et terviklik ülevaade on kõigil osapooltel – tellijal, arhitektidel, projekteerijatel ja ehitajatel. Jäta meie hooleks kogu BIM projektiga seotud kommunikatsioon ja tarkvarade valik!

Meie BIM koordinaator hoolitseb sinu projekti projekteerimise ja ehitamise etappidega seotud digitaalsete protsesside eest. Sa ei pea ise muretsema BIM rakenduskava koostamise, mudelite infosisu kontrollimise ja halduse, mudelite koostamise koordineerimise ning teostusmudeli üles seadmise pärast.

Miks eelistada BIM koordineerimist
PÕHJALIK ÜLEVAADE
Koostöös BIM koordinaatoriga saad põhjaliku ülevaate oma BIM projektist, kas siis koondmudelit vaadates või VR-is oma projektis ringi jalutades.
VÄHEM MÖÖDARÄÄKIMISI
Hästi ülesseatud BIM koordineerimise töövoos on projekti vigu vähem, sest osav koordinaator leiab need üles ja kommunikeerib märkused erinevatele osapooltele aegsasti edasi.
KIIREM TÖÖVOOG
Tänu mitmetele  tarkvaradele saab BIM koordinaator parandamist vajavad kohad edastada otse projekteerija mudelisse. Vähem e-maile ja telefonikõnesid - kiirem projekti töövoog!
NÕUETE TÄITMINE
BIM koordinaator jälgib, et kõik mudelile esitatud LOD või INFOSISU nõuded oleks osapoolte poolt täidetud.
JUHTIMISKULUDE KOKKUHOID
Kuni 10% kokkuhoid juhtimiskuludelt, tänu õigesti valitud BIM tarkvaradele, heale kommunikatsioonile ja õigeaegselt leitud ja likvideeritud projektivigadele.
VÄHEM VIGU PROJEKTIS
90% vähem projektivigu tänu õigesti üles seatud BIM töövoole ja tarkvarade valikule ning õigeaegselt leitud ja edasi kommunikeeritud vigadele.
BIM koordinaator tagab, et kõik projekti osapooled liiguks kindlalt ühise eesmärgi suunas!
Teostusmudelite loomine

Hoonest loodud digitaalne mudel kajastab valmis konstruktsiooni täpseid mõõtmeid, materjale ja muid detaile. Teostusmudel võimaldab arhitektidel, inseneridel ja ehitusspetsialistidel teha omavahel paremat koostööd ja jagada teavet hoone projekteerimise, ehitamise ja järelhalduse kohta.

60+
koordineeritud BIM projekte
30+
loodud toetusmudeleid
20+
rahulolevaid kliente